Hệ thống kiểm soát DIGIT 1000

Hệ thống kiểm soát DIGIT 1000 thay thế cho các lập trình viên cá nhân trước đây phổ biến. Nó được điều hành thông qua một bảng điều khiển cảm ứng. Các phiên bản 6 khu vực cung cấp một màn hình cảm ứng 10,4 inch và phiên bản 12 khu một 12,1 inch. Mỗi vùng kiểm soát là hoàn toàn độc lập.

 

Sản phẩm cùng loại

Tin nổi bật

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi