Chương trình điều khiển DIGIT 700

Bộ điều khiển chương trình DIGIT 700 là một sự phát triển logic của loạt DIGIT và đã được tối ưu đặc biệt cho các yêu cầu của công nghệ xử lý nhiệt. Các phím số chứng minh cho phép đầu vào thuận tiện các thông số chương trình. Năm phím chức năng bổ sung tạo điều kiện cho các hoạt động và chương trình đầu vào.

 

Sản phẩm cùng loại

Tin nổi bật

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi