6 hoặc 12 chương trình quản lý hoàn toàn tự động bằng thiết bị kiểm soát xử lý nhiệt và một màn hình cảm ứng tùy chọn có thể được lựa chọn như là một hệ thống điều khiển. Cả hai điều khiển có thể được lập trình một cách dễ dàng và cung cấp một số địa điểm lưu trữ. Bằng cách này, chương trình mong muốn có thể được truy cập và liên kết bất cứ lúc nào và liên kết để xử lý nhiệt tinh vi cũng có thể được thực hiện một cách chính xác.

 

Sản phẩm cùng loại

Tin nổi bật

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi