Tất cả các hệ thống 2ADM cũng giống như 3ADM; trừ các trục z bổ sung cho x và trục trên 3ADM. Trong 2ADM, sau khi dòng khoan vật liệu được rút ra và broughtto dòng NXT khoan. Trong 3ADM, nhiều lỗ có thể được khoan trên hướng vẽ mà không cần vẽ các vật liệu.

KHẮC UNIT

Đánh dấu đầu, các phong trào tiến bộ quay và trục được thực hiện bằng động cơ servo. Chỉ chặn kẹp hàm và ngăn chặn phong trào kẹp hàm của bảng được hydraulic.It có thể được đánh dấu ở các lĩnh vực 60 x 150 mm. Chiều cao của bức thư = 12 mm. Không có bất kỳ cần thiết di chuyển các hồ sơ trong thời đánh dấu. Bởi vì đánh dấu headcarries ra quay và tiến độ trục. Đánh dấu điện bấm đầu được xác định với việc điều chỉnh cắt thủy lực.

Sản phẩm cùng loại

Tin nổi bật

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi