Dành cho Plasma, Laser lên đến 400 amp. và oxyfuel cắt lên đến 200 mm.

Rung máng dưới sự vận chuyển bảng bộ phận nhỏ, xỉ và bụi tự động vào thùng xỉ ở cuối quá trình cài đặt.

Các đặc điểm chính:

Không có thời gian chết để xỉ trống
Không có thời gian chờ đợi để tìm kiếm một phần nhỏ dưới lưới cắt
Các bộ phận nhỏ được vận chuyển ra khỏi bảng tự động
Tự làm sạch có thể được sử dụng trong quá trình hoạt động cắt
Điều này cho phép nhận được phần nhỏ ra khỏi bàn trước khi chúng bị hư hại quá nhiều bởi quá trình cắt liên tục (đặc biệt là đối với thép không gỉ)

Sản phẩm cùng loại

Tin nổi bật

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi