Các tùy chọn tự làm sạch cho mực nước ngầm tự động cấp ra xỉ, phế liệu và các bộ phận nhỏ ra khỏi bảng.

Đối với điều này, bảng sẽ được trang bị với một vành đai cao su rộng dưới nước trên toàn bộ chiều dài của nó. Vào cuối của bảng ban nhạc thang máy các mục thu thập trong bảng lưu vực và những giọt họ vào một container.

Các đặc điểm chính:

Không có công việc trong nước để có được bộ phận nhỏ ra khỏi bảng
Không có thời gian chết của các đầu tư cho "fishing" bộ phận nhỏ ra khỏi bảng
Ngoài ra tất cả xỉ và bụi bột sẽ được vận chuyển vào một thùng chứa bên ngoài

Sản phẩm cùng loại

Tin nổi bật

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi