Việc sử dụng các buồng trục xuất cho phép mực nước được nâng lên và hạ xuống trong có vài giây. công tắc mức độ Preset cho phép người dùng thiết lập mức độ thích hợp cho hoạt động của họ:

  • Cắt trên mặt nước
  • Cắt dưới nước
  • nước thấp hơn xếp dỡ
  • Các đặc điểm chính:

xây dựng mô-đun để phù hợp với tất cả các khu vực làm việc
Có sẵn với vách ngăn cho hoạt động linh hoạt
Nhanh chóng nâng / hạ mực nước
Có sẵn như là bảng hoàn chỉnh hoặc là gói kỹ thuật với các bản vẽ sản xuất đầy đủ
Các phụt cấp bằng sáng chế giúp giảm thiểu việc sử dụng khí đáng kể
Chống lại biến dạng nhiệt
Giảm tối thiểu vùng nhiệt
Bụi và sên và bụi sẽ bị ràng buộc bởi các nước
Vì vậy, chỉ có một nhỏ hơn đầu khai thác với đơn vị quạt bộ lọc tương ứng nhỏ là cần thiết

Sản phẩm cùng loại

Tin nổi bật

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi