CƯA

• Các vị trí cắt góc cạnh được điều chỉnh bằng động cơ servo (đưa đến vị trí của nó).
• Có thể điều chỉnh tốc độ cắt và tiến độ theo vật liệu.
• Tốc độ cắt = băng tốc độ
• Cắt tiến = Các chuyển động thẳng đứng của cưa vòng.

Sản phẩm cùng loại

Tin nổi bật

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi