Đối với APP 80 mô hình, định vị tấm với lập trình tiêu chuẩn được giới hạn đến 1000 × 500 phần trọng lượng nhỏ và 100kg. Tay đấm là có thể cho 1000 × 500 có kích thước hoặc kg tấm 250 cân nơi khu vực đấm là phù hợp.

Các tính năng tùy chọn

Đánh dấu (với tính năng này hai đầu đấm là có thể)

8 ký tự tối đa có thể được đánh dấu là nhóm. kích thước nhân vật là 16x8mm. Để đánh dấu với nhiều ký tự, tấm này phải được trình diễn và nhân vật chính xác phải được lắp ráp.

Nuôi bảng (bảng có thể được sản xuất theo kích thước cụ thể của khách hàng)

Sản phẩm cùng loại

Tin nổi bật

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi