Máy hàn tự động dưới lớp...

Máy hàn tự động dưới lớp thuốc Công nghệ Thyristor NSX: Hugong - Trung Quốc

220,000,000₫

220,000,000₫

 
 
 
 
 
Máy hàn Stick 250LD2

Loại: Máy hàn Stick. Dòng: Inverter DC Stick Welder Model: 250LD2. Hãng SX: Worldwel. Nơi SX: Hàn Quốc.

 
 
 
 
 
Máy hàn hồ quang AC/DC 225/125

Tên: Máy hàn hồ quang Model: AC/DC 225/125 NSX: Lincoln - Mỹ

 
 
 
 
 
Máy hàn hồ quang Maxstar 150 S...

Tên: Máy hàn hồ quang Model: Maxstar 150 S 120-240 V NSX: Miller

 
 
 
 
 
Máy hàn hồ quang chìm 1500WDS

Loại: Máy hàn hồ quang chìm. Dòng: Submerged ARC Welder DC Model: 1500WDS. Hãng SX: Worldwel. Nơi SX: Hàn Quốc.

 
 
 
 
 
Máy hàn que 1 chiều Inverdelta-400I

Loại: Máy hàn hồ quang Model: Inverdelta - 400I Công nghệ: Inverter Hãng sx: Hugong Nơi sx: Trung Quốc

Mua hàng
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi