Máy hàn hồ quang chìm 1500 WAS

Loại: Máy hàn hồ quang chìm. Dòng: Submerged ARC Welder AC. Model: 1500WAS. Hãng SX: Worldwel. Nơi SX: Hàn Quốc.

Mua hàng
 
 
 
 
 
Máy hàn hồ quang chìm 2000- WDS

Loại: Máy hàn hồ quang chìm. Dòng: Submerged ARC Welder DC. Model: 2000WDS. Hãng SX: Worldwel. Nơi SX: Hàn Quốc.

Mua hàng
 
 
 
 
 
Máy hàn hồ quang chìm 1000 WDS

Loại: Máy hàn hồ quang chìm. Dòng: Submerged ARC Welder DC Model: 1000WDS. Hãng SX: Worldwel. Nơi SX: Hàn Quốc.

Mua hàng
 
 
 
 
 
Máy hàn hồ quang chìm 2000 TAS

Loại: Máy hàn hồ quang chìm. Dòng: Submerged ARC Welder AC(SCR Type) Model: 2000TAS. Hãng SX: Worldwel - Hàn Quốc.

Mua hàng
 
 
 
 
 
Máy hàn hồ quang chìm 1500 TAS

Loại: Máy hàn hồ quang chìm.  Dòng: Submerged ARC Welder. Model: 1500TAS. Hãng sản xuất: Worldwel - Hàn Quốc.

Mua hàng
 
 
 
 
 
Máy hàn TIG Plasma 300 PW

Máy hàn TIG Plasma 300 PW Hãng: WorldWel - Hàn Quốc

Mua hàng
 
 
 
 
 
Máy hàn hồ quang Used AC 225

Tên: Máy hàn hồ quang Model: Used AC225 NSX: Lincoln - Mỹ

Mua hàng
 
 
 
 
 
Máy hàn TIG TECHNOLOGY T.222 AC/ DC

Máy hàn TIG Model: TECHNOLOGY T.222 AC/DC NSX: Telwin - Italy

Mua hàng
 
 
 
 
 
Máy hàn Telwin FORCE 170 DC

Máy hàn TIG Model: FORCE 170 TIG DC NSX: Telwin-Italy

Mua hàng
 
 
 
 
 
Máy hàn TIG TECNICA TIG 160DC

Máy hàn TIG Model: TECNICA TIG 160 DC NSX: Telwin-Italy

Mua hàng
 
 
 
 
 
Máy hàn Tig ADVANCE 227MV/ PFC TIG DC

Máy hàn TIG Model: ADVANCE 227MV/PFC TIG DC NSX: Telwin - Italy

Mua hàng
 
 
 
 
 
Máy hàn TIG TECHNOLOGY TIG 185DC

Máy hàn TIG Model: TECHNOLOGY TIG 185 DC NSX: Telwin - Italy

Mua hàng
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi