Hệ thống dây chuyền phun bi...

Hệ thống dây chuyền phun bi  NSX: Zhouxiang - Trung Quốc

Mua hàng
 
 
 
 
 
Dây chuyền phun bi tổng đoạn 4...

Tên: Dây chuyền phun bi tổng đoạn 4 súng. Model: DCPB2. Hãng SX: Zhouxiang. Nơi SX: Trung Quốc.

 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHUN BI TỔNG ĐOẠN 2...

Tên: Dây chuyền phun bi tổng đoạn 2 súng. Model: DCPB Hãng SX: Zhouxiang. Nơi SX: Trung Quốc.

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi