Máy gá và hàn đính tự động...

Máy gá và hàn đính tự động HZJ-1500 NSX: ZHOUXIANG - Trung Quốc

Mua hàng
 
 
 
 
 
Hệ thống đính dầm Zhouxiang

Hệ thống đính dầm NSX: Zhouxiang - Trung Quốc

Mua hàng
 
 
 
 
 
Dây chuyền hàn dầm Cubuilt

Dây chuyền hàn dầm Cubuilt NSX: Cubuilt - Ấn Độ

Mua hàng
 
 
 
 
 
Máy hàn dầm 2 mỏ LMH-4000

Tên: Máy hàn dầm 2 mỏ. Model: LMH-4000 Hãng SX: Zhouxiang. Nơi SX: Trung Quốc.

 
 
 
 
 
Thiết bị nắn thẳng cánh dầm...

Tên: Thiết bị nắn thảng cánh dầm. Model: JZ-30, JZ-40A. Hãng SX: Zhouxiang. Nơi SX: Trung Quốc.

 
 
 
 
 
Thiết bị lật dầm FZ-10

Tên: Thiết bị lật dầm. Model: FZ-10, FZ-20 Hãng SX: Zhouxiang. Nơi SX: Trung Quốc.

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi