Máy hàn hồ quang chìm công nghệ...

Loại: Máy hàn hồ quang chìm Dòng: Inverter Submerged ARC Welder Model: 1200PDS Hãng SX: Worldwel - Hàn Quốc

Mua hàng
 
 
 
 
 
Máy hàn hồ quang chìm 1500 WAS

Loại: Máy hàn hồ quang chìm. Dòng: Submerged ARC Welder AC. Model: 1500WAS. Hãng SX: Worldwel. Nơi SX: Hàn Quốc.

Mua hàng
 
 
 
 
 
Máy hàn hồ quang chìm 2000- WDS

Loại: Máy hàn hồ quang chìm. Dòng: Submerged ARC Welder DC. Model: 2000WDS. Hãng SX: Worldwel. Nơi SX: Hàn Quốc.

Mua hàng
 
 
 
 
 
Máy hàn hồ quang chìm 1000 WDS

Loại: Máy hàn hồ quang chìm. Dòng: Submerged ARC Welder DC Model: 1000WDS. Hãng SX: Worldwel. Nơi SX: Hàn Quốc.

Mua hàng
 
 
 
 
 
Máy hàn hồ quang chìm 2000 TAS

Loại: Máy hàn hồ quang chìm. Dòng: Submerged ARC Welder AC(SCR Type) Model: 2000TAS. Hãng SX: Worldwel - Hàn Quốc.

Mua hàng
 
 
 
 
 
Máy hàn hồ quang chìm 1500 TAS

Loại: Máy hàn hồ quang chìm.  Dòng: Submerged ARC Welder. Model: 1500TAS. Hãng sản xuất: Worldwel - Hàn Quốc.

Mua hàng
 
 
 
 
 
Máy hàn hồ quang chìm 2000WAS

Loại: Máy hàn hồ quang chìm. Dòng: Submerged ARC Welder AC(SCR Type) Model: 2000WAS. Hãng SX: Worldwel. Nơi SX: Hàn Quốc.

Mua hàng
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi