Các TC 1000 cung cấp các công nghệ mới nhất với màn hình cảm ứng.

Nó có 6 khu vực kiểm soát hoàn toàn độc lập, tự do lập trình. 5 chương trình có thể được lưu trữ cho mỗi vùng.

Sản phẩm cùng loại

Tin nổi bật

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi