Các TC 80 thay thế TC 60 đã được cài đặt trước đó trong loạt tiêu chuẩn của đơn vị xử lý nhiệt.

Các chương trình và hoạt động xảy ra thông qua 5 phím chức năng và có thể được xác nhận qua hai dễ dàng đọc được 7 Hiển thị phân đoạn.

 

Sản phẩm cùng loại

Tin nổi bật

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi