Weldotherm cũng cung cấp các giải pháp thuyết phục cho trường hợp dường như không thể. Các đơn vị xử lý nhiệt đặc biệt,  di động và hoàn toàn hoạt động tin cậy trong khu vực lạnh nhất, cũng như trong cái nóng nhiệt đới, kể từ khi xử lý nhiệt thông thường của đường hàn đường ống là không thể ở đây. Các container 20 và 40 feet hoạt động các đơn vị xử lý nhiệt với máy phát điện diesel đáng tin cậy. Một phòng điều hòa lạnh có thể được cài đặt, nếu muốn.

 

Sản phẩm cùng loại

Tin nổi bật

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi