20

09/2016

Ứng dụng công nghệ phun phủ gia nhiệt tại Việt Nam

Công nghệ phun phủ được kết hợp với xử lý bề mặt bằng phương pháp hóa nhiệt luyện để phục hồi những chi tiết đã qua sử dụng và bị mài mòn quá mức cho phép với dạng trục và dạng vỏ tròn xoay, những...

Xem thêm
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi