Máy hàn điện công nghệ Thyristor 800TC

Liên hệ

Máy hàn MIG

Dòng: Thyristor MIG – MAG Welder

Model:800TC

NSX: Worldwel – Hàn Quốc