Showing 1–12 of 227 results

Có nhiều loại máy hàn điện khác nhau, được phân loại dựa trên nguyên tắc hoạt động, loại nguồn điện, hoặc ứng dụng cụ thể. Dưới đây là một số loại máy hàn phổ biến và đặc điểm cùng với ứng dụng của chúng:

1. Máy Hàn Co2 (Máy Hàn Mig/Mag):

 • Đặc Điểm:
  • Sử dụng khí CO2 hoặc hỗn hợp khí chất lượng cao làm chất bảo vệ.
  • Phương pháp hàn bảo vệ chất lỏng.
 • Ứng Dụng:
  • Hàn kim loại dày và cấu trúc lớn.
  • Sản xuất ô tô, công nghiệp xây dựng.

2. Máy Hàn Que (Máy Hàn Arc):

 • Đặc Điểm:
  • Sử dụng que hàn làm điện cực.
  • Tạo ra cực nhiệt cao bằng cách ngắn mạch điện cực.
 • Ứng Dụng:
  • Hàn thép cấu trúc, ống, và nhiều ứng dụng khác trong xây dựng và sản xuất.

3. Máy Hàn điện Tig (Máy Hàn Tungsten Inert Gas):

 • Đặc Điểm:
  • Sử dụng điện cực không tan chảy (tungsten).
  • Sử dụng gas bảo vệ (argon hoặc helium).
 • Ứng Dụng:
  • Hàn điện kim loại nhẹ và kim loại không gỉ.
  • Sản xuất và sửa chữa máy bay, sản xuất nội thất, và sản phẩm cảm ứng cao cấp.

4. Máy Hàn Plasma:

 • Đặc Điểm:
  • Tạo ra plasma (một dạng chất lỏng) để hàn kim loại.
  • Sử dụng dòng điện cao và chất bảo vệ gas.
 • Ứng Dụng:
  • Hàn kim loại dày và cấu trúc kim loại chịu áp lực.
  • Sửa chữa và sản xuất đối với ngành công nghiệp hàng không, hàng hải, và công nghiệp.

5. Máy Hàn GMAW (Gas Metal Arc Welding – Máy Hàn Hồ Quang Kim Loại):

 • Đặc Điểm:
  • Sử dụng dòng điện và que hàn có thể tự tan.
  • Sử dụng gas bảo vệ.
 • Ứng Dụng:
  • Hàn trong sản xuất công nghiệp đại trà, chủ yếu cho kim loại nhẹ như nhôm và thép không gỉ.

6. Máy Hàn Sóng Âm (Ultrasonic Welding):

 • Đặc Điểm:
  • Sử dụng sóng âm để tạo nhiệt độ cần thiết cho quá trình hàn.
  • Thường được sử dụng trong việc hàn các vật liệu nhẹ.
 • Ứng Dụng:
  • Sản xuất đối với ngành công nghiệp điện tử, y tế, và đồ chơi.

7. Máy Hàn Laser:

 • Đặc Điểm:
  • Sử dụng tia laser để tạo nhiệt độ cần thiết.
  • Cung cấp độ chính xác cao.
 • Ứng Dụng:
  • Sản xuất đối với ngành công nghiệp chính xác, y khoa, và công nghiệp hàng không.

8. Máy Hàn Resistant Spot (Hàn Điểm Trở Kháng):

 • Đặc Điểm:
  • Sử dụng dòng điện chạy qua hai bề mặt kim loại để tạo ra điểm hàn.
  • Thích hợp cho hàn nhanh và hiệu quả cho các vật liệu dẻo hoặc dễ dàng dẫn điện.
 • Ứng Dụng:
  • Sản xuất ô tô, nội thất, và ngành công nghiệp điện tử.

Mỗi loại máy hàn điện có ưu điểm và ứng dụng riêng biệt, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của quá trình hàn và loại vật liệu cần được hàn. Sự chọn lựa đúng loại máy hàn là quan trọng để đảm bảo chất lượng và hiệu suất trong quá trình sản xuất hoặc sửa chữa.