Máy hàn MIG công nghệ Thyristor 500TC

Liên hệ

Máy hàn MIG 

Dòng: Thyristor MIG – MAG Welder

Model: 500TC

NSX: Worldwel – Hàn Quốc