Máy hàn MIG/STICK 250III Hugong giá tốt

Liên hệ

  1. Đường kính que hàn sử dụng: 2.0mm – 5.0mm (STICK)
  2. Công suất đầu ra định mức (ở 40°C): 60% @ 250A (MIG), 60% @ 210A (STICK)