Máy hàn MIG/STICK 250III

Liên hệ

Máy hàn MIG/STICK 250III là máy hàn 2 trong 1 vừa hàn MIG vừa hàn que thuận tiện cho người dùng.