Xem tất cả 6 kết quả

Chúng tôi cung cấp các loại que hàn Nikko:

  • Que hàn thép không gỉ (NSB-308, NSB-309L, NSB-310, NSB-316L)
  • Que hàn hợp kim nền Nicken (NCO, NCF)
  • Que hàn thép khác thành phần và khó hàn (NSB-312)
  • Que hàn gang (CIN 1, CIN2)
  • Que hàn bề mặt và đắp cứng (NSB-307, HMN, MNI-200, HV-600, HV-750, HV-90, HJR-6600, SUGAR-825, NS SUGAR)
Liên hệ

Que hàn Nikko

Que hàn gang

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ