Máy hàn que DC Worldwel 300LD2 (220V) 1 Pha

12,500,000

PHỤ KIỆN ĐI KÈM
+ PK kẹp mát + cáp mát 3m – máy 300LD2
+ PK kìm hàn + cáp dài 5m dùng cho máy hàn 300LD2
+ PK nguồn hàn của máy hàn 300LD2