Máy phay Zimmerman FZ30/FZ35

Liên hệ

Máy phay FZ30/FZ35 cho phép một khối lượng công việc tuyệt vời, vì một số, thậm chí các bộ phận khác nhau có thể được kẹp đồng thời và xử lý lần lượt.