Máy phay Zimmerman FZ37

Liên hệ

Máy phay Zimmerman FZ37 có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu về chế tạo mô hình, chế tạo công cụ và khuôn mẫu, bao gồm ngành hàng không vũ trụ và ô tô…