Các dạng dao động hàn que

Khi hàn hồ quang tay (hàn que), muốn hình thành mối hàn người thợ phải đưa que hàn đáp ứng 3 chuyển động: đưa dọc trục que hàn từ trên xuống dưới, đưa dọc trục mối hàn nhằm phủ hết chiều dài mối hàn, đưa que hàn dao động ngang mối hàn nhằm đảm bảo chiều rộng mối hàn.

Dạng dao động Ứng dụng
 

Dao động thẳng

Que hàn không dao động. Bề rộng mối hàn bằng 0.5 đến 1.5 lần đường kính que hàn. Dùng để hàn kim loại mỏng, hàn lớp lót trong mối hàn nhiều lớp, hàn đắp.
Dao động hình răng cưa Khống chế được tính lưu động của kim loại nóng chảy và khống chế độ rộng cần thiết cho mối hàn, do đó tạo hình mối hàn tốt. Dao động này thường dùng trong hàn bằng, hàn đứng, hàn đứng, hàn trần các mối hàn giáp mối và hàn góc.
Dao động tam giác Giao động này thích hợp khi hàn vát cạnh ở vị trí hàn ngang và hàn góc ở vị trí hàn bằng và hàn trần, hàn hình tam giác cân thích hợp khi hàn đứng có vát cạnh và hàn đứng mối hàn góc.
Dao động rãnh vuông Dao động rãnh vuông tăng cường gia nhiệt cho cả hai bên mép hàn. Để hàn một mặt mối hàn hình chứ T có vát cạnh.
Dao động hình số 8 Đưa que hàn hình số 8, được sử dụng để hàn mối hàn góc một lớp, bảo đảm gia nhiệt đều cả hai mép cạnh.
Dao động nửa tròn Có tác dụng chỉ đốt nóng ở một cạnh mép hàn, được sử dụng khi hàn các chi tiết kết cấu có chiều dày khác nhau.
Dao động trông ốc Đưa que hàn hình trôn ốc giúp tâm mối hàn được nung nóng, thường sử dụng nó khi kết thúc mối hàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *