Kiến thức về vật liệu hàn que hàn (phần 1)

– Thuốc bọc que hàn có nhiệm vụ làm màng chắn bảo vệ những tạp chất trong không khí của béc hàn và kim loại đắp khi nó được chuyển dịch qua hồ quang hàn và vũng hàn. Nói chung, nó được thực hiện bới sự phân hủy trong nhiệt lượng của hồ quang để sinh ra lớp khí ga bảo vệ.

– Thuốc hàn có nhiệm vụ loại bỏ màng oxi ( nếu không nó sẽ dẫn tới thiếu độ ngấu (chảy) và rỗ khí). Hiện tượng này xảy ra bởi sự phản ứng của hóa học với oxi.

– Thuốc hàn (thuốc bọc) tăng cường cơ tính của mối hàn bằng cách cung cấp kim loại đắp sạch, chất lượng tốt cho kim loại hàn và bổ sung thành phần hợp kim qua hồ quang.

– Thuốc hàn có nhiệm vụ bổ sung đủ thành phần kim loại cho mối hàn bằng thành phần hợp kim qua hồ quang hàn.

– Thuốc hàn bổ trợ mồi hồ quang và ổn định hồ quang khi hàn.

– Thuốc hàn giúp tạo ra xỉ hàn định hình vùng hàn và giữ cho vũng hàn cố định khi cần thiết.

– Xỉ hàn sẽ dễ dàng bong và tự tách ra.

– Thuốc hàn tốt không tạo nhiều khói khi hàn vì nó ảnh hưởng tới thợ hàn.

Các yêu cầu trên giúp các nhà sản xuất tạo ra đa dạng hóa các dòng sản phẩm hàn, một số sản phẩm rất giống nhau làm cho việc lựa chọn kim loại đắp trở nên khó khăn hơn. Bài viết này giúp đưa đến thông tin của một vài loại thuốc bọc của que hàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *