Que hàn có những loại nào?

Hiện nay có nhiều hệ thống tiêu chuẩn phân loại que hàn như: iso (tiêu chuẩn quốc tế), aws (mỹ), bs (anh), din (đức), gost (nga),…và việc phân loại có thể dựa vào đặc tính lõi que, thuốc bọc, loại dòng điện dùng để hàn, tư thế không gian hàn, thành phần hóa học và cơ tính kim loại đắp, …

QUE HÀN NHÓM VỎ THUỐC BỌC HỆ AXIT (KÝ HIỆU A):

Thuốc bọc loại này được chế tạo các loại oxit (Fe2O3, MnO, MnO2, SiO2,…) feromangan,…

QUE HÀN NHÓM VỎ THUỐC BỌC HỆ BAZƠ (KÝ HIỆU B):

Thuốc bọc loại này được làm từ các chất có gốc cacbonat (đá cẩm thạch CaCO3, đolomit CaCO3.MgCO3), huỳnh thạch (fenspat), các fero hợp kim (Fe-Si, Fe-Mn, Fe-Ti,…).

QUE HÀN NHÓM VỎ THUỐC BỌC HỆ RUTIL (KÝ HIỆU R):

Trong thuốc bọc loại này chất chủ yếu là dioxit titan (rutil, ilmenhit), ngoài ra còn trường thạch (Na2O. Al2O3. 6SiO2), MgCO3 và CaCO3 hoặc bột gỗ, fero hợp kim,…

QUE HÀN NHÓM VỎ THUỐC BỌC HỆ HỮU CƠ (KÝ HIỆU LÀ O HOẶC C):

Trong thuốc bọc loại này chủ yếu là: tinh bột, xenlulo. Khi hàn sinh ra lượng lớn khí bảo vệ CO2. Để khắc phục hiện tượng dồn hyđrô và rỗ khí, thường bổ sung thêm TiO2, FeO, MnO2, CaF2 và một số ferô hợp kim (Fe-Si, Fe-Mn,…).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *