Bàn gá xoay hàn tự động- bàn gá phôi Volcano 2T

Liên hệ

Bàn hàn xoay tự động

NSX: Volcano – Trung Quốc