Máy hàn ống bồn cuốn trục tiêu chuẩn ISO hàng đầu

Liên hệ

Máy hàn ống bồn cuốn trục tiêu chuẩn ISO 

Model: ZG

NSX: Volcano – Trung Quốc