Máy Rotaror nâng hàn ống/ mặt bích Pinch

Liên hệ

Máy hàn ống mặt bích

NSX: Volcano – Trung Quốc

Tải trong: 300kg/ 600g/1000kg