Máy hàn Tig xung HUGONG PROTIG 400P III

Liên hệ

  • Dòng hàn MMA: 25-350A
  • Dòng hàn TIG: 20-400A
  • Điện áp mạng: 380V ± 15%
  • Khối lượng: 91 kg
  • Đường kính que hàn TIG: 1-4 mm
  • Đường kính que hàn MMA: 1.6-6 mm
  • Chế độ hàn: TIG, PULSE TIG, MMA