Máy Phun Bi- phun cát trong Lòng Ống Thép QGN

Liên hệ

Brand Name KAiTECH.

  • Kích thước ống tối thiểu: 50mm
  • Kích thước ống tối đa: 2800mm