Tìm hiểu về các vị trí hàn kết cấu 1f – 2f – 3f – 4f

Các vị trí hàn trong đa số các trường hợp được chia ra thành hàn kết cấu và hàn ống. Trong sử dụng máy hàn điện tử, các vị trí kết cấu là cho hàn tấm, vị trí hàn ống cũng được áp dụng với hàn ống, tấm hoặc hàn với mặt phẳng nghiêng.

Những vị trí hàn kết cấu sẽ được mã hóa theo quy tắc :

Khi sử dụng máy hàn điện tử, ngoài tìm hiểu cách vận hành máy ra sao, thợ hàn cũng cần phải tìm hiểu rõ các kiến thức về kỹ thuật hàn và các quy tắc, những mã hóa liên quan. Sau đây sẽ giải thích về  những quy tắc mã hóa vị trí hàn kết cấu như thế nào.

Chữ số đầu  tiên sẽ thể hiện cho vị trí hàn:

 • 1 : vị trí hàn bằng
 • 2: vị trí sẽ hàn ngang
 • 3: vị trí  hàn đứng
 • 4: vị trí sẽ hàn trần

Chữ cái tiếp theo sẽ thể hiện loại mối hàn:

 • F: mối hàn góc
 • G: mối hàn rãnh

Từ những quy tắc trên ta có những vị trí hàn như sau

Đối với hàn ống thì vị trí và kiểu mối hàn sẽ được phân loại tương tự như sau:


Chữ số đầu tiên thể hiện cho vị trí hàn:

 • 1: vị trí nằm ngang và thợ hàn sẽ hàn ở vị trí hàn bằng khi ống quay
 • 2: vị trí gá đứng và thợ hàn thực hiện ở vị trí hàn ngang
 • 5: vị trí ống ngang cố định và thợ hàn sẽ hàn mối hàn trần, mối hàn bằng và mối hàn ngang.
 • 6: Ống sẽ ở vị trí 45° và thợ hàn sẽ tiến hành hàn ở vị trí hàn bằng, hàn ngang, hàn trần và hàn đứng.

Chữ cái tiếp theo thể hiện cho loại mối hàn khi dùng máy hàn điện tử:

 • G: mối hàn ở rãnh
 • F: mối hàn ở phía góc
 • R: vị trí hạn chế

“R” ; vị trí hạn chế sẽ được mô tả trong những trường hợp phức tạp hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *