Máy cắt CNC thép tấm DAMA Hypercut Table

Liên hệ

Máy cắt CNC thép tấm DAMA Hypercut Table có cấu trúc cực kỳ mạnh mẽ và cứng rắn, được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của các ứng dụng plasma độ nét cao.