Máy hàn hồ quang Inverdelta – 400lx3

Liên hệ

Máy hàn hồ quang

Dòng: Inverdelta Series

Model: Inverdelta-400lx3

NSX: Hugong – Trung Quốc